Early Years


Od 3 let

Primary Years


Od 5 let

Middle Years


Od 11 let

Diploma Programme


Od 16 let

– Proč tois? –

Protože věříme, že kvalitní vzděláváni je pro každého. Naším cílem je utvářet unikátní akademické a společenské prostředí, ve kterém jsou všichni lidé respektováni. Prostředí, kde jsou mladí lidé motivováni a vedeni k tomu, aby se stali těmi nejlepšími světoobčany, jakými mohou být.

Bezpečné prostředí

Vážíme si každého studenta, jeho názoru a dovedností.

Věříme, že bezpečné a pečující prostředí školy je nejlepším předpokladem pro svobodné a aktivní zapojení se studentů do vzdělávacího procesu.

Mezinárodní společenství

TOIS je tvořena rozmanitou škálou národností studentů a učitelů z 25 zemí světa.

Bez ohledu na to, odkud pocházíte či jakým jazykem mluvíte, v TOIS najdou vaše děti druhý domov, kde mohou být samy sebou.

Profesionální přístup

Klademe důraz na profesionalitu učitelského týmu, který je základem kvalitního vzdělávání.

Vzhledem k poměru pěti studentů na jednoho učitele TOIS do důsledku naplňuje individuální přístup ke studentům, který je tolik nezbytný pro jejich celoživotní motivaci k učení a touze po poznání.

Celostní vzdělávací program

TOIS vyučuje své studenty na základě mezinárodního vzdělávacího programu výhradně v anglickém jazyce.

Vysokou úroveň vzdělávání zajišťujeme kombinací toho nejlepšího z národního kurikula Anglie a programů International Baccalaureate.

Školní vzdělávací program

Early Years

Od 3 let

Díky unikátnímu Early Years Programme naši nejmenší studenti rozvíjejí dovednosti na základě své přirozené zvídavosti a formou hry.

Cílem TOIS je pomoci dítěti rozvíjet se po sociální, fyzické, emoční, ale i kulturní stránce a při tom zažít plno zábavy.

Primary Years

Od 5 let

Vzdělávání v rámci Primary Years Programme je postaveno na přesvědčení, že byť jsme každý jiný, přesto jsme všichni stejní. Kladení otázek, zkoumání, spolupráce s druhými, formování myšlenek z mnoha úhlů pohledů - to jsou způsoby, kterými studenti TOIS rozvíjejí své schopnosti a porozumění, jež tvoří základ pro jejich budoucí vzdělávání.

*IB PYP Kandidát

Middle Years

Od 11 let

Studium Middle Years Programme je zlomovým okamžikem pro každého studenta TOIS. V průběhu studia MYP se z dětí stávají nezávislí mladí lidé, kteří již zcela uvědoměle a cíleně prohlubují své znalosti v oblastech každému z nich vlastních a již mnohem intenzivněji pokračují v poznávání světa, jež je obklopuje.

*IB MYP Akreditace

Diploma Programme

Od 16 let

V závěrečném dvouletém cyklu Diploma Programme věnujeme maximální pozornost podpoře studentů při přípravě na složení závěrečné zkoušky IB Diploma. Studenti TOIS se zapojují do extrakurikulárních aktivit a projektů celospolečenského významu, které zvyšují jejich úspěšnost při absolvování přijímacích řízení na univerzity v Česku i ve světe.

*IB DP Akreditace
 

Primary School Building

Early Years + Primary Years

Ostrčilova 2925/19
702 00 Moravská Ostrava
Map

Secondary School Building

Middle Years + Diploma Programme

Gregorova 2582/3
702 00 Moravská Ostrava
Map

*Pouze školy akreditované IB Organization mohou nabízet některý ze čtyř akademických programů IB Organizaton. TOIS je v současnosti akreditovanou školou pro Middle Years Programme a Diploma Programme a kandidátskou školou pro Primary Years Programme. Status kandidátské školy není zárukou získání pozdější akreditace.

info@tois.world

– Akreditace –

International Baccalaureate

Přední světové univerzity uznávají programy IB jako záruku nejvyšší akademické kvality.

Council of International Schools

Akreditací Radou mezinárodních škol se TOIS zavázala k nepřetržitému rozvoji a zdokonalování svých vzdělávacích aktivit napříč celým spektrem poskytovaných služeb s tím spojených.

New England Association of Schools and Colleges

Sdružení škol a vysokých škol Nové Anglie / Komise pro mezinárodní vzdělávání akredituje školy po celém světě pro jejich následné uznání ze strany amerického ministerstva zahraničí.

Head of Primary Dean Reeves and Owner of Bernie's Robert Držkovič


Ředitel Primary Dean Reeves s
vlastníkem Bernie's Robertem Držkovičem


Bernie's vaří pro TOIS Primary!

Přihláška ke studiu na TOIS

Přidej se k nám