Early Years


Od 3 let

Primary Years


Od 5 let

Middle Years


Od 11 let

Diploma Programme


Od 16 let

– Proč tois? –

Protože věříme, že kvalitní vzděláváni je pro každého. Naším cílem je utvářet unikátní akademické a společenské prostředí, ve kterém jsou všichni lidé respektováni. Prostředí, kde jsou mladí lidé motivováni a vedeni k tomu, aby se stali těmi nejlepšími světoobčany, jakými mohou být.

Brett Gray
Zakladatel & Ředitel TOIS

Bezpečné prostředí

Vážíme si každého studenta, jeho názoru a dovedností.

Věříme, že bezpečné a pečující prostředí školy je nejlepším předpokladem pro svobodné a aktivní zapojení se studentů do vzdělávacího procesu.

Mezinárodní společenství

TOIS je tvořena rozmanitou škálou národností studentů a učitelů z 25 zemí světa.

Bez ohledu na to, odkud pocházíte či jakým jazykem mluvíte, v TOIS najdou vaše děti druhý domov, kde mohou být samy sebou.

Profesionální přístup

Klademe důraz na profesionalitu učitelského týmu, který je základem kvalitního vzdělávání.

Vzhledem k poměru pěti studentů na jednoho učitele TOIS do důsledku naplňuje individuální přístup ke studentům, který je tolik nezbytný pro jejich celoživotní motivaci k učení a touze po poznání.

Celostní vzdělávací program

TOIS vyučuje své studenty na základě mezinárodního vzdělávacího programu výhradně v anglickém jazyce.

Vysokou úroveň vzdělávání zajišťujeme kombinací toho nejlepšího z národního kurikula Anglie a programů International Baccalaureate.

Školní vzdělávací program

Early Years

Od 3 let

Díky unikátnímu Early Years Programme naši nejmenší studenti rozvíjejí dovednosti na základě své přirozené zvídavosti a formou hry.

Cílem TOIS je pomoci dítěti rozvíjet se po sociální, fyzické, emoční, ale i kulturní stránce a při tom zažít plno zábavy.

Primary Years

Od 5 let

Vzdělávání v rámci Primary Years Programme je postaveno na přesvědčení, že byť jsme každý jiný, přesto jsme všichni stejní. Kladení otázek, zkoumání, spolupráce s druhými, formování myšlenek z mnoha úhlů pohledů - to jsou způsoby, kterými studenti TOIS rozvíjejí své schopnosti a porozumění, jež tvoří základ pro jejich budoucí vzdělávání.

*IB PYP Akreditace

Middle Years

Od 11 let

Studium Middle Years Programme je zlomovým okamžikem pro každého studenta TOIS. V průběhu studia MYP se z dětí stávají nezávislí mladí lidé, kteří již zcela uvědoměle a cíleně prohlubují své znalosti v oblastech každému z nich vlastních a již mnohem intenzivněji pokračují v poznávání světa, jež je obklopuje.

*IB MYP Akreditace

Diploma Programme

Od 16 let

V závěrečném dvouletém cyklu Diploma Programme věnujeme maximální pozornost podpoře studentů při přípravě na složení závěrečné zkoušky IB Diploma. Studenti TOIS se zapojují do extrakurikulárních aktivit a projektů celospolečenského významu, které zvyšují jejich úspěšnost při absolvování přijímacích řízení na univerzity v Česku i ve světe.

*IB DP Akreditace
 

Primary School Building

Early Years + Primary Years

Ostrčilova 2925/19
702 00 Moravská Ostrava
Mapa

Secondary School Building

Middle Years + Diploma Programme

Gregorova 2582/3
702 00 Moravská Ostrava
Mapa

– Akreditace & Členství–

International Baccalaureate

Přední světové univerzity uznávají programy IB jako záruku nejvyšší akademické kvality.

Council of International Schools

Akreditací Radou mezinárodních škol se TOIS zavázala k nepřetržitému rozvoji a zdokonalování svých vzdělávacích aktivit napříč celým spektrem poskytovaných služeb s tím spojených.

New England Association of Schools and Colleges

Sdružení škol a vysokých škol Nové Anglie / Komise pro mezinárodní vzdělávání akredituje školy po celém světě pro jejich následné uznání ze strany amerického ministerstva zahraničí.

Association of Central European Schools


TOIS je zakládajícím členem ACES - asociace sdružující na 30 prestižních mezinárodních IB škol střední Evropy.

Bernie's vaří pro TOIS Primary!

Přihláška ke studiu na TOIS

Přidej se k nám