cs en ko

Forbes Magazine: A Miracle in Education in Ostrava


- October 4, 2021

TOIS is proud to be featured as a “Miracle in Education in Ostrava” in the October edition of Forbes Magazine Czech Republic.

The article describes our efforts to introduce progressive international learning and teaching to a Czech audience.
TOIS is a place where “international” does not mean “foreign”.

TOIS is a place where national cultures and traditions are shared and celebrated and where quality education really matters.

Truly international. Serious about education.

Welcome to TOIS!

Školský zázrak v regionu razovitem

Z něj vyzařuje spíš klidná síla, ona pulzuje jako čerstvě nabitá baterie. Když je posloucháte, pohltí vás jejich touha něco změnit. Tak, že byste se nejradši hned zvedli a šli do toho s nimi. Brett Gray a jeho žena Nikola Gray Jirousek se rozhodli měnit zajeté standardy ve vzdělávání. Anebo alespoň ukázat, jak by mohlo fungovat, respektovat osobnost studenta a jeho myšlenku. Zkoušejí to z Ostravy, kde Brett před patnácti lety založil soukromou mezinárodní školu.

Privátní škola může být slušně vydělávající byznys, ale Brett a Nikola vás rychle přesvědčí, že o ten jim v The Ostrava International School (TOIS) nejde. „Nikdy jsme nechtěli mít obrovskou školu. Letos u nás máme kolem 170 dětí. Chceme mít ve třídě průměrně patnáct studentů, aby fungoval co nejbližší vztah mezi spolužáky, dětmi a učiteli i školou a rodiči. To je pro nás strašně důležité,“ vysvětluje Nikola. „Ale škola si samozřejmě musí vydělat na provoz. Musíme zaplatit nájem a také nejlepší učitele, abychom drželi výuku v takové kvalitě, jakou jsme si nastavili,“ dodává.

Na TOIS se učí výhradně v angličtině, a to od předškolních tříd přes první stupeň základky až po matu- ritu. Vzdělávací programy na sebe navazují a i maturita je tu mezinárodní – studium završují zkoušky International Baccalaureate Diploma Programme, uznávané na zahraničních univerzitách. „Letos máme na TOIS učitele a studenty 29 různých národností. Češi tvoří zhruba deset procent. Často k nám dávají svoje děti lidé, kteří přišli na Ostravsko pracovat z ciziny. Chápou, že dobrá mezinárodní škola je pro budoucí uplatnění jejich dětí důležitá. Studenti TOIS byli mezi jinými přijati na univerzity Ivy League, jako jsou Columbia University či Brown University, což je pro rodiče i studenty velkou motivací ke studiu na naší škole,“ konstatuje Brett Gray.

Zkamenělé České vzdělávání

Nikola na limity českého vzdělávacího systému narazila, když před lety hledala školu pro své syny. „Měla jsem z toho úplně úzkost. Sama jsem to ve škole neměla lehké, ubíjel mě pocit, že vám učitelé vlastně nedovolují svobodně přemýšlet. Ve finále jsem školami sice prošla s vyznamenáním, ale bez jakékoli skutečné znalosti, bez toho, abych znala sama sebe, abych si byla jistá, že něco umím, a vlastně s pocitem, že jsem k ničemu,“ vzpomíná žena, která nakonec vystudovala práva.

„Když jsem pak dala do českého systému svoje syny, zjistila jsem, že se toho zas tak moc nezměnilo. Učitelé v něm stále nemají dostatečný prostor, podporu a nástroje pro navazování partnerství s dětmi, diskusi nad jejich názory, pro respekt k jejich svobodám s hlavním cílem vychovat z nich sebevědomé, samostatně uvažující osobnosti, jejichž myšlenka má váhu,“ vypráví Nikola Gray Jirousek.

Kanaďan na misi ve Slezsku

Při hledání se seznámila s Brettem, dala syny na jeho školu, začala s ním spolupracovat a nakonec vytvořili sehraný pár. Spojil je podobný pohled na přístup k dětem. I Brett Gray totiž chtěl zamrzlý systém změnit. Do Česka, tehdy vlastně ještě Československa, přijel na začátku devadesátých let z Los Angeles, těsně po studiu žurnalistiky. „Lákala mě země, která tolik touží po demokracii a která si zvolila za prezidenta člověka, jako byl Václav Havel. Znal jsem jeho hry, četl jsem jeho knihy, obdivoval jsem ho. Takže to byl vlastně on, kdo mě sem přivedl,“ popisuje rodilý Kanaďan svojí roztomile lámanou češtinou.

Po svém příchodu na Moravu v roce 1991 začal učit angličtinu na gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci. S tamními studenty vytvořil několik jedinečných vzdělávacích projektů, z nichž festival GMK Unplugged se stal bíloveckou tradicí a žije dodnes. Časem zjistil, že český systém mu ani po letech nedovolí učit tak, jak by si představoval, že se věci mění strašně pomalu. V roce 2005 se proto vydal na cestu s cílem poskytnout Ostravě plnohodnotnou, světově uznávanou mezinárodní školu. Jeho největší inspirací byla francouzsko-anglická škola FACE v Montrealu, kterou navštěvoval jako dítě. „Měl jsem kamarády různých velikostí, tvarů a barev z celého světa, mluvili různými jazyky a pocházeli z různých prostředí a kultur. Všichni jsme přišli na to, jak spolu vycházet. Tato zkušenost byla hnacím motorem mého snažení posledních třicet let,” vzpomíná ve své kanceláři, kde mu stále na čestném místě visí fotka Václava Havla.

Vychovávat sebevědomé osobnosti

Několik let vedl Brett TOIS sám, posledních pět mu s tím pomáhá Nikola. „Když jsem na TOIS přihlásila nejstaršího syna, byl ve čtvrté třídě. Anglicky uměl akorát počítat do deseti, vyjmenovat barvy a pár zvířat. Přístup učitelů mu ale rychle pomohl se v novém prostředí zorientovat. Angličtina se pro něj za pár měsíců stala samozřejmostí. Rodič byl součástí školy a já viděla, že všem tu jde hlavně o emancipaci dětí.“ Postupně na TOIS přihlásila všechny tři svoje syny. „To prostředí je osvobodilo. Stávají se z nich zdravě sebevědomí lidé, kteří umí vyhledávat a analyzovat informace, pevně a uceleně prezentovat své myšlenky, být součástí společenské diskuse bez předsudků a soudů a zároveň být společností přijati takoví, jací jsou,“ popisuje Nikola. Nakonec jí neučarovala jen škola, ale i její šéf. Také Brett má tři syny, ten nejstarší na škole dokonce učí, takže dohromady vytvořili z The Ostrava International School v pod- statě rodinný podnik.

Nikola pomáhá vytvářet komunitu rodičů, která je pro školu zásadní, a jako advokátka se stará také o formálně právní ukotvení mezinárodní školy v českém prostředí, což není zrovna snadné. Škola je akreditována u nadnárodních institucí Council of International Schools a americké New England Association of Schools and Colleges. Program International Baccalaureate pak školu řadí mezi světové IB Continuum World Schools, což je v České republice unikátní. TOIS je jediná mezinárodní škola v ČR, která nabízí souvislý vyučovací program IB napříč celým vzděláváním – tedy od školky až po maturitu. České ministerstvo školství k TOIS přistupuje jako k zahraniční škole na území ČR, povoluje a kontro- luje plnění povinné docházky i dodržování základních osnov.

Boj o místo v rázovitém regionu

„Jsme oficiálně akreditovaná mezinárodní škola, která je doma v Ostravě a která je otevřená studentům všech národností, tedy včetně Čechů. Vedle respektu k hodnotám, jež překračují hranice jednotlivých států, studenty vedeme ke znalosti jejich kořenů a rodného jazyka. Čeští studenti u nás mají i hodiny českého jazyka a českých reálií. Angličtina v TOIS funguje primárně jako ‚esperanto‘ – komunikační nástroj, díky kterému jsou studenti připraveni mimo jiné na budoucí studium na univerzitách v zahraničí i v České republice,“ popisuje Nikola Gray Jirousek. Ukotvení školy pomáhá i to, že se hornický kraj v posledních letech postupně mění v baštu technologických firem, moderních univerzitních oborů i zajímavého výzkumu.

TOIS na oplátku pomáhá připravovat pro region budoucí generaci. „Největší rozdíl ve výuce je asi v tom, že se děti snažíme učit v souvislostech, předměty nejsou uzavřené škatulky, ale prolínají se, každé téma se probírá z mnoha úhlů. Studenti se nebiflují, ale snažíme se, aby pochopili, jak se jednotlivé věci propojují, aby o nich uměli přemýšlet a diskutovat. Občas i zapomenou, že jsou ve škole, když se debata rozvine,“ usmívá se Brettův dospělý syn Jonáš Gray, který na škole učí literaturu. „A to je také důvod, proč se mi tady tak dobře učí a proč bych hrozně chtěl být zase studentem. Tady, na TOIS,“ dodává mladý učitel.

Related posts

Loading
Menu