cs en ko

Jak vypadá výuka českého jazyka a literatury na mezinárodní škole?


- February 19, 2022

Kateřina Galatenko, TOIS učitelka českého jazyka a literatury v DP

By Iva Čížková

Pro univerzální rozvoj osobnosti je mezinárodní systém vzdělávání International Baccalaureate (IB) skvělou volbou, protože nedělá z člověka pasivního příjemce úkolů, ale podporuje v něm přirozenou zvídavost. Výuka v takových školách probíhá v angličtině, The Ostrava International School (TOIS) není výjimkou, ale všichni její čeští studenti a studentky mají už od první třídy navíc pravidelné hodiny českého jazyka a literatury. Drtivá většina z nich si poté svůj mateřský jazyk vybere jako jeden z předmětů v Diploma Programme (DP), tedy v posledních dvou letech středoškolského studia.

Vyšší úroveň (high level) češtiny se v DP opírá o 13 děl světové i tuzemské literatury, která studenti musejí prostudovat. Tituly jsou vybírány tak, aby čtenáře nutily hlouběji přemýšlet o textu, ptát se a samostatně uvažovat. Pedagog nedeklamuje látku, ale figuruje spíše jako průvodce, který studenty motivuje, aby se snažili díla sami interpretovat a „něco“ v nich nacházet. Díky tomu jsou hodiny založené na volné diskuzi, kladení dotazů a hledání odpovědí. A jak dodává učitelka českého jazyka a literatury v DP na TOIS Kateřina Galatenko: „Cílem je studenty naučit, že si díky literatuře mohou rozšířit obzory, že není odtržená od běžného života a není určena pouze úzké skupině zasvěcených a nadšených čtenářů, ale že je opravdu pro každého a dotýká se všedních dnů každého z nás více, než si mnohdy uvědomujeme.“ 

Přirozeně s tím souvisí postupné zvyšování stylistických dovedností, aby byli mladí lidé schopni své poznatky vyjádřit jak ústně, tak písemně, protože pokud nemají dostatečně rozvinutou stylistiku, vyjadřování a slovní zásobu, myšlenky kvalitně nepřednesou a příjemce je dostatečně nepochopí. Studentské písemné práce, analýzy a reflexe čtou nezávislí hodnotitelé, kteří jejich autory osobně neznají a jsou odkázáni pouze na čitelnost a srozumitelnost textu a na logickou posloupnost a strukturu – to jsou kritéria, na která se děti ve škole připravují od útlého věku.

Závěrečná IB zkouška je mezinárodně platný diplom, který je na rozdíl od české maturity za hranicemi České republiky běžně uznáván. Pro ty, kteří se rozhodnou pokračovat ve studiu na českých univerzitách, existuje jednoduchý administrativní proces tzv. nostrifikace, úředního uznání IB diplomu, který provádí krajský úřad či některé vysoké školy v České republice.

„Na rozdíl od státních škol neklade TOIS důraz na samoúčelný výstup ze studia. Posláním každého předmětu je probudit v dětech a mladých lidech zvídavost a udržovat ji v nich. Naučit je, že přijímání informací nebo hledání odpovědí nekončí odchodem ze školy, ale že je to celoživotní proces, který nám nedovolí zakrnět a zažít stereotyp, ze kterého se těžko vystupuje,“ uzavírá Kateřina Galatenko.

Related posts

Loading
Menu